ประกาศ **หมายเหตุ : ธนาคารที่ถอนต้องตรงกับข้อมูลธนาคารที่ลูกค้าสมัครไว้เท่านั้น ทางเว็บจะไม่โอนเงินให้บัญชีที่ข้อมูลไม่ตรงกันทุกกรณี

ระบบแจ้งถอน

**หมายเหตุ : ธนาคารที่ถอนต้องตรงกับข้อมูลธนาคารที่ลูกค้าสมัครไว้เท่านั้น ทางเว็บจะไม่โอนเงินให้บัญชีที่ข้อมูลไม่ตรงกันทุกกรณี

สอบถามเพิ่มเติม